Als ondernemer heb je regelmatig te maken met voorlopige aanslagen. Dat kan voorkomen bij de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. In dit artikel gaan we in op de inkomstenbelasting maar de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting is hiermee goed te vergelijken.

Wat is inkomstenbelasting eigenlijk? Iedere Nederlander met een inkomen moet inkomstenbelasting betaling over dat inkomen. De meest voorkomende inkomstenbronnen zijn loondienst en winst uit onderneming. Het belangrijke verschil tussen die twee is dat bij een dienstverband (loondienst) er loonbelasting wordt ingehouden op het inkomen wat een voorschot vormt voor de inkomstenbelasting terwijl een ondernemer die slechts winst uit de onderneming maakt niet te maken heeft met een ingehouden bedrag dus rekening moet houden met de nog te betalen inkomstenbelasting over het jaar waarin hij winst maakt. Daarnaast is er ook sprake van aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek, alimentatie en andere aftrekposten maar die laten we in dit artikel buiten beschouwing. We gaan in dit artikel uit van de ondernemer die als enige inkomstenbron de winst uit onderneming heeft.

De aangifte inkomstenbelasting wordt altijd gedaan na afloop van het jaar waarin de inkomsten genoten zijn, want pas na afloop van het jaar is bekend wat de totale inkomsten zijn geweest. Naar aanleiding van deze aangifte zal de belastingdienst een definitieve aanslag opleggen. Daarin staat welk bedrag er betaald of ontvangen gaat worden. Het is echter ook mogelijk om gedurende het jaar een voorlopige aangifte in te dienen en een voorlopige aanslag te ontvangen. Deze kan vooraf betaald worden of in maandelijkse termijn betaald worden. Bij de definitieve aangifte en definitieve aanslag wordt het reeds betaalde bedrag dan verrekend met de laatste aangifte.

Vanaf het moment dat de belastingdienst vermoedt dat er te belasten inkomsten zijn zal de belastingdienst spontaan de voorlopige aanslag opleggen. Meestal gebeurt dit aan het begin van het boekjaar op 31 januari. Je kunt er ook voor kiezen om zelf een voorlopige aangifte te doen zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Je bepaalt in deze aangifte zelf wat je geschatte inkomsten zijn en weet dan ook welke aanslag je kunt verwachten. Het is ook nuttig om te weten dat het mogelijk is om meer dan een voorlopige aanslag aan te vragen. Stel dat er een voorlopige aanslag is opgelegd, en enkele maanden later blijkt dat de inkomsten toch hoger of lager zijn, dan kan er vrijwillig een nieuwe voorlopige aangifte worden ingediend zodat er ook een nieuwe aanslag wordt opgelegd. Daarmee komt het betaalde bedrag in de juiste verhouding te staan met de genoten inkomsten.

De Groene Boekhouder houdt met de meeste ondernemers twee keer per jaar een business review. In deze bespreking probeert de boekhouder in Tilburg altijd te kijken naar de inkomsten van het huidige lopende jaar en probeert De Groene Boekhouder samen met de ondernemer te voorspellen hoe de winst ongeveer zal uitpakken in het lopende jaar. Op basis daarvan kan de boekhouder in overleg met de ondernemer de voorlopige aanslag aanvragen of aanpassen zodat deze in lijn is met de werkelijke te verwachten inkomsten. Dit zorgt er voor dat de ondernemer niet voor verrassingen komt te staan en weet dat er niets boven zijn hoofd hangt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here